1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Hun contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

IZODEKOR GMBH

Siemensstraße 40, 48565 Steinfurt / Duitsland

Telefoon: 0238 298 74 599

E-mail: info@izodekor.de

                                                                     

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een contract op basis van vergoedingen een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens bij elk moment. Voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

koekjes

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Browsertype en browserversie

besturingssysteem gebruikt

Verwijzende URL

Hostnaam van de toegangscomputer

Tijd van serververzoek

IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die plaatsvonden tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze site

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren wij de inschrijving.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG). U kunt een gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

commentaarfunctie op deze website

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt naast uw opmerking ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om bij wetsovertredingen, zoals beledigingen of propaganda, tegen de auteur op te kunnen treden.

Bewaarduur van de commentaren

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan ​​totdat de inhoud waarop de opmerkingen betrekking hebben volledig is verwijderd of de opmerkingen om wettelijke redenen moeten worden verwijderd (bijv. aanstootgevende opmerkingen).

legale basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt een gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de herroeping.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online-shops, dealers en goederenverzending

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat belast is met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Elke verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

4. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

browser plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestelgegevens verwerken

We hebben een contract voor de verwerking van opdrachtgegevens met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics-remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen te koppelen aan de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindapparaat van u (bijv. tablet of pc) worden weergegeven. .

Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Zo kunnen op elk apparaat waarop u met uw Google-account inlogt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geplaatst.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde gebruikers-ID's, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen voor apparaatoverkoepelende advertenties te definiëren en te creëren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het overzicht van de geregistreerde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (Artikel 6 (1) (a) AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar hebt gemaakt tegen de fusie), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de website-exploitant belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion-Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren in uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

"Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

5. Betalingsprovider

PayPal

Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert naar PayPal verzonden.

Uw gegevens worden aan PayPal doorgegeven op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b) AVG (verwerking om een ​​overeenkomst na te komen). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingen.

6. E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze zullen informeren verklaring.