Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de firma IZODEKOR GMBH

1 - Toepasselijkheid op ondernemers en definities van termen

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie geldig op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn (§ 13 BGB).

2 - Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst

Voor bestellingen via onze internetwinkel https://www.izodekor.de gelden de volgende regels voor het sluiten van een contract

Als het contract gesloten is, komt het contract erbij

Izodekor GmbH
Siemensstraße 40,
48565 Steinfurt / Duitsland

Voorwaarden

De presentatie van de goederen in onze online shop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten.

Het aanbod wordt schriftelijk of in tekstvorm of door verzending van de bestelde goederen binnen een week aanvaard. Indien de termijn zonder resultaat is verstreken, wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

Bij het ontvangen van een bestelling in onze online shop gelden de volgende regels: De consument doet een bindend contractaanbod door de bestelprocedure in onze online shop met succes te doorlopen.

De bestelling wordt in de volgende stappen gemaakt:

 • Selectie van de gewenste goederen
 • Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken
 • De informatie in de winkelwagen controleren
 • Klik op de knop "Afrekenen".
 • Registratie in de online shop na registratie en invoer van de registratiegegevens (e-mailadres en wachtwoord).
 • Herhaal de controle of correctie van de betreffende ingevoerde gegevens.
 • Bindende verzending van de bestelling door te klikken op de knop "bestellen met kosten" of "kopen"

Voordat de bestelling bindend wordt geplaatst, kan de consument terugkeren naar de website waarop de gegevens van de klant zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of corrigeren door op de knop "Terug" te drukken in de internetbrowser die hij gebruikt na controle van zijn gegevens. Sluiten van de internetbrowser annuleer het bestelproces. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling direct door middel van een automatisch gegenereerde e-mail (bevestiging van ontvangst). Dit houdt geen aanvaarding van het aanbod in, het aanbod wordt schriftelijk, in tekstvorm of door verzending van de bestelde goederen binnen een week aanvaard.

Bewaren van de tekst van het contract bij bestelling via onze online shop: Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden op elk moment bekijken op https://izodekor.de/agb. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in ons klantengedeelte onder Mijn account --> Mijn bestellingen.

3 - Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

De aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er eventuele verzendkosten.

De consument heeft de mogelijkheid om vooraf, PayPal of contant ter plaatse te betalen

Indien de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, verbindt hij zich ertoe de koopprijs direct na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

4 - Levering

Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die we aanbieden klaar voor onmiddellijke verzending. De levering vindt uiterlijk binnen 5 werkdagen plaats. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de met de overschrijving belaste bank en voor alle andere betaalmethoden op de dag na het sluiten van het contract. Indien het einde van de termijn valt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat pas over op de koper wanneer het artikel aan de koper wordt overhandigd.

5 - Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

6 - Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

 

Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen bedenktijd.

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (IZODEKOR, Siemensstraße 40, 48565 Steinfurt, info@izodekor.de, telefoon:0238 298 74 599) een duidelijke verklaring (bijv. mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

 • Overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als de verzegeling na levering is verwijderd.
 • Overeenkomsten voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 • (IZODEKOR, Siemensstraße 40, 48565 Steinfurt, info@izodekor.de , telefoon:0178 423 7053) 
 • Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van de herroeping

8 - Garantie

De wettelijke garantieregelingen zijn van toepassing.

9 - Contracttaal

Engels is de enige beschikbare contracttaal.

10 - Klantenservice

Onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur

Telefoon: 0178 423 7053